Covid Organics

From MadaCamp
Jump to: navigation, search


Covid Organics for sale at Pharmacie Centrale, Sambava

Madagascar Coronavirus 014.jpg

Madagascar Coronavirus 016.jpg

Madagascar Coronavirus 017.jpg

Madagascar Coronavirus 018.jpg

Ny covid organics dia tambavy azo avy amin‘ny roakandro Malagasy

Manamafy ny fiharovana ny vatana

Miaro amin‘ny tsimokaretina

Miaro amin‘ny tazo

Miaro amin’ny aretin‘ny havokavoka sy ny fahasemporana

Fomba fisotroana azy:

Ho an‘ny lehibe 33cl in2 isan‘andro

Ho an‘ny ankizy lehibe 11-15 taona 33cl isan‘andro

Ho an‘ny ankizy 6-10 taona 33cl isaky ny 2 andro

Ho an‘ny ankizy madinika 2-5 taona 15cl isaky ny 2 andro

Faharetany mandritra ny herinandro

Fitandremana:

Tsy azo ampiasain‘ny zaza latsaky ny 2taona

Tsy azo ampiasan‘ny reny bevohoka sy mampinono

Tsy azo omena olona misy tsy fahampian‘ny fiasan‘ny voa na ny aty

Tsy azo ampiasan‘ny olona manana tosi-dra ambony tsy voafehy

Fitairizana:

Toerana maloka sy lavitra hafanana

Akora mandrafitra:

Artemisia annua 60%

Raok‘andro Malagasy hafa 38%


Covid Organics is a derivative of the Malagasy diet

Strengthening the body's defense

Protects against infection

Protects against fever

It protects against lung disease and complications

How to drink it:

For large 33cl twice per day

For adults 11-15 years old 33cl daily

For children 6-10 years old 33cl every 2 days

For 2-5 year old children 15cl every 2 days

Duration of week

Caution:

Children under 2 years old cannot should use it

It cannot be used by pregnant and nursing mothers

Cannot be given to people with kidney or liver deficiencies

It cannot be used by people with high blood pressure uncontrolled

Avoid:

Poor storage and far away from heat

Ingredients::

Artemisia annua 60%

Other Malagasy herbs 38%

Further information